Renovatie : en nu?

Renovatie is eigenlijk niets meer dan het herstellen en gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand onderdeel of ruimte van uw woning of bedrijf. Hierdoor wordt deze weer aangepast aan de huidige tijd en weer bruikbaar zoals u dat nu wenst. Denk hierbij aan uw badkamer, toilet of keuken maar ook kozijnen, boeien, deuren, enz.. Dit betekent dat er vaak eerst gesloopt en hersteld moet worden voordat het weer naar wens opgebouwd kan worden. Hierdoor is renoveren vaak een arbeidsintensief proces waarbij wel goed moet worden gekeken of de arbeidskosten opwegen tegen het al dan niet geheel vervangen/vernieuwen van het bewuste deel.

Geen paniek….
Al deze werkzaamheden kan ik voor u uitvoeren. Maar ook zelfwerkzaamheden zijn mogelijk. Zo kunt u het sloopwerk natuurlijk ook zelf doen, als u dat wilt. Hierdoor zullen de totale kosten lager uitvallen en het eindresultaat zal ook dan nog naar volle tevredenheid zijn. Kijk gerust eens bij de foto’s. Hier staat een selectie van reeds uitgevoerde renovatieklussen.

Renovatie in beeld